Blog bò khô

Lan tỏa sản phẩm OCOP

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn TP.Quảng Ngãi. Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân