bo-kho-dong-goi

Sản xuất thịt bò khô đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008

Công ty sản xuất và thương mại Thu Ba vừa đạt được giấy chứng nhận ISO 9001 : 2008 cho sản xuất, chế biến …

Sản xuất thịt bò khô đạt tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008 Chi tiết »