toi-ly-son-quang-ngai-1

Bò khô Thu Ba được công nhận 24 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1051/QĐ-UBND công nhận 24 sản phẩm/bộ sản phẩm là sản phẩm công nghiệp nông thôn …

Bò khô Thu Ba được công nhận 24 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 Chi tiết »